Algemene voorwaarden YUNITI.

 

Artikel 1. Begrippen

1,1 Deelnemer: Degene die lessen volgt bij YUNITI

 

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 Deelnemer schrijft zich in voor een sequence van een vooraf aantal aangegeven lessen op een vast tijdsstip 19:00 of 20:30 of voor een workshop van een vooraf aantal aangegeven lessen op een vast tijdstip. .

2.2 Bij inschrijving van een sequence heeft de deelnemer recht op 1 les per week op een vast tijdsstip en de geplande data, en is daarbij gegarandeerd voor een plek in de les. Bij inschrijving van een workshop heeft de deelnemer recht op een plek binnen de geplande data en tijdsstip en is daarbij gegarandeerd voor een plek in de les. 

2.3 De lesmomenten worden voorafgaand aangegeven door YUNITI.

2.4 De niet afgenomen lessen tijdens de sequence vervallen wanneer de sequence is afgelopen en kunnen niet gebruikt worden in een volgende sequence.

2.5 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

2..6 De afgenomen lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

2,7 Een losse les kan ingepland worden via een aanmelding en indien er een plek beschikbaar is,

2.8 Het inplannen van een proefles kan alleen via een aanmelding.

2.9 Na het niet nakomen van een ingeplande proefles komt de plek weer vrij voor andere aanvragen. 

2.10 Na het inschrijven van een workshop of event is de plaats 7 dagen gegarandeerd. Is de factuur niet voldaan binnen het betalingstermijn van 7 dagen, kan de plaats vrijgegeven worden en een plaats niet meer gegarandeerd.

 

Artikel 3. Huisregels

- Het dragen van schoenen is niet toegestaan in de yogaruimte. 

- YUNITI stelt yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de les.

- De yogamat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. YUNITI zal zorgen voor aanwezige reinigingsproducten.

- Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

 

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de yoga lessen bij YUNITI is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet op het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

4.1 YUNITI is te allen tijde zeer betrokken bij haar leerlingen en adviseert het volgende:

- Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

- Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.

- Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

- Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en of psychische beperkingen.

- Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

- YUNITI adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de les en geen yoga te beoefenen op een volle maag.

4.2 Meldt klachten, lichamelijke en geestelijke, en zwangerschap aan de docent.

4.3 Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de yogales dit met een arts.

4.4 Deelname aan een les is volledig op eigen risico van de deelnemer.

4.5 YUNITI is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les.

4.6 YUNITI is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

4.7 YUNITI geeft geen zwangerschaps yoga, YUNITI adviseert tijdens zwangerschap te stoppen met lessen en deel te nemen aan een zwangerschapsyoga cursus. In de eerste drie maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan lessen tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van YUNITI zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

 

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 YUNITI heeft het recht om prijs, lokatie en het lesrooster te wijzigen.

 

Artikel 6. Uitsluiting

6.1 YUNITI verwacht een integere instelling van de deelnemer.

6.2 YUNITI kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

6.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag wordt door YUNITI niet getolereerd. Deelnemer kan verplicht worden de les per direct te verlaten en deelname geweigerd worden.

 

Artikel 7. Algemeen

7.1 YUNITI heeft met zorg de inhoud op de website samengesteld, Toch kan het voorkomen dat er technische en feitelijke fouten gemaakt zijn.

7.2.YUNITI kan de inhoud van de website veranderen

7.3 YUNITI kan geen garantie geven op de informatie op de website.

7.4 YUNITI kan geen garantie geven dat de inhoud op de website virusvrij of verontreinigd is. 

 

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen, lessen en events op Facebook en Google+.